Novinky
Pružiny na sieťky

Pružiny na siete proti hmyzu sú univerzálne, na akúkoľvek hrúbku okenného rámu. Sú vhodné na plastové okná s gumenným tesnením. Siete proti hmyzu dodávame len s pružinami, sú spoľahlivejšie akom...

viac

Ochrana osobných údajov

Úvod ReklamácieOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúcim je: VKV ADVERT spol. s r.o., Ševčenkova 28, Bratislava 851 01. IČO 35896850, DIČ 2021893533. Tel. 0911 463  904, e-mail: info@zaluzky.sk. Zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32804/B.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

 

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a  spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú v  informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o  novinkách, zľavách,  akciách a  pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a  e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o  odhlásenie z  newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,

  • informácie o spracúvaní osobných údajov,

  • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,

  • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

  • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

  • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,

  • poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S  cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového stránky môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetová stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o  činnosti a  nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a  pod.). Internetová stránka predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a  pre nevyhnutnú funkcionalitu internetovej stránky. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v  jeho zariadení vymazať a  prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V  takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetovej stránky pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a  niektoré služby alebo funkcie internetovej stránky nemusia byť funkčné.